Офис сграда в гр. София проектирана през 2009г.

Строителни проекти. Проектиране на сгради и съоръжения Офис сграда в гр. София проектирана през 2009г.