Преустройство на апартамент

Преустройство на апартамент в . Променя се разположението на овете които са от газобетон. По този начин собсвеникът сам определя големината и разположението на помещенията в апартамента. За целта на тази е нужно да се направи ново архитектурно заснемане и да се изгови конструктивно становище. За изготвянрто и на двата документа може да се свържете с екипа на Строителни проекти.

Преграждане на
Промяна на преградни зидове

Преустройство на апартамент