Такса за технически паспорт на сграда

Между 3 и 5 лева средно на квадратен метър излиза изваждането на технически паспорт за сграда, във връзка с изискванията за издаването на тези документи съгласно Закона за устройство на територията. За да се състави документът е необходимо да има конструктивно и енергийно обследване на сградата. Работата по паспортизирането на сградния фонд на Софийска община продължава, а до момента в тази дейност са вложени 3,5 млн. лв.

Съществуват три крайни срока за гражданите, живеещи в с РЗП над 1 000 кв. м. До края на 2012 година всички имоти с площ над 5 000 кв. м ще трябва да са с технически паспорти. Площта обхваща целия имот, а не границите на етажната собственост, което означава, че много от блоковете в ще попаднат в графата за издаването на технически паспорт.

Средната цена на техническия паспорт за кв. м. е около три лева. Ще възникне огромен проблем за много сгради, който са строени преди много години поради липсата на и, което налага урното и конструктивното им заснемане. То от своя страна ще оскъпи с около два лева на квадратен метър цената за издаването на техническия паспорт. Времето за обследване на една сграда варира от няколко дена до няколко седмици, в зависимост както от големината на сградата, така и от съществуващите до момента чертежи за нея.

Техническият паспорт може да бъде издаден само от , получили лиценз от МРРБ. За технически въпроси и относно самата процедура, може да се свържете със нас.

В документа обследванията, които трябва да се опишат са на конструкцията, архитектурата на а, ВиК-инсталациите, електрическата система, отоплението, вертикалната ировка, та и аварийна безопасност, както и санитарно-хигиенните условия. Освен това трябва да се опише в документацията ако са правени преустройства, надстройки или друг тип дейности, които засягат та, с оглед дългосрочното и използване.

До 31 декември 2014 година такъв тип обследвания и паспорти трябва да имат сградите със застрояване – от 1 000 до 5 000 кв. м, а до 31 декември 2016 година – нискозастроените сгради под 1 000 кв. м. За последните е задължително изготвянето на технически паспорт на базата на конструктивното обследване.

Едно и двуфамилните самостоятелни сгради не трябва да си издават технически паспорти.

Според сегадействащата норма по наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след изтичането на крайните срокове кметът на общината трябва да възлага за сметка на собствениците на имотите изготвянето на технически паспорти за строежите. Разходите, направени от общината ще се възстановяват с изпълнителен лист.

Тагове: технически паспорт на сграда