Изготвяне на количествени сметки

Изготвяме (както и остойностяването им), както по , така и за другите специалности.

Количествени сметки по видове работи се съставят по преценка на Възложителя. Ако Възложителят е прел, че са му необходими подробни количествени сметки (примерно количества за изкопни работи, , , ария, замазки и мазилки), той би трябвало да възложи на а да състави списък с необходимите за изпълнението работи и технически спецификации ( за изпълнение) на различни видове работи. Без технически спецификации не е възможно да се определят единичните цени.

За повече информация може да се свържете с www.stroitelni-proekti-com