Архив за етитет: армировка

Изготвяне на количествени сметки

Изготвяме количествени сметки (както и остойностяването им), както по част конструктивна, така и за другите специалности.

Количествени сметки по видове работи се съставят по преценка на Възложителя. Ако Възложителят е преценил, че са му необходими подробни количествени сметки (примерно количества за изкопни работи, бетон, армировка, зидария, замазки и мазилки), той би трябвало да възложи на проектанта да състави списък с необходимите за изпълнението работи и технически спецификации (изисквания за изпълнение) на различни видове работи. Без технически спецификации не е възможно да се определят единичните цени.

За повече информация може да се свържете с www.stroitelni-proekti-com