Архив за етитет: електротехник

Част Електрическа

Изготвянето на проект по част Електрическа съдържа следните разработки:

– Схеми и чертежи за разположение на вътрешните електроинсталации

– Схеми и чертежи за разположение на външно електроснабдяване в границите на имота и присъединяване на обекта

– Схеми за мълниезащита и заземяване, които се разработват въз основа на архитектурния проект

– Захранване на външно осветление на сградата, парково осветление и градински съоръжения.

Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото електроснабдително дружество.

Изготвяме проекти по тази част само ако са част от цялостното проектиране на даден обект.

За повече информация, оферта и цени се свържете с екипа на Строителни Проекти