В помощ на клиента

Информация за клиенти:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

СТЪПКИ от А-Я за ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ВАШИЯ БЪДЕЩ СТРОЕЖ

НАРЕДБА №4 за ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

НАРЕДБА №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии

НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

НАРЕДБА № 6 за присъединяване на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

Информация за те и:

Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Наредба № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Наредба за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях – София 2004г

Характеристика на метални профили HMC_Catalog

Натоварване коефициенти

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Call me! - Строителни Проекти: Unknown

» Get Skype, call free!